Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.38.8

Verš

yad arcitaṁ brahma-bhavādibhiḥ suraiḥ
śriyā ca devyā munibhiḥ sa-sātvataiḥ
go-cāraṇāyānucaraiś carad vane
yad gopikānāṁ kuca-kuṅkumāṅkitam

Synonyma

yat — které (lotosové nohy); arcitam — uctívané; brahma-bhava — Brahmou a Śivou; ādibhiḥ — a ostatními; suraiḥ — polobohy; śriyā — Śrī; ca — také; devyā — bohyní štĕstí; munibhiḥ — mudrci; sa-sātvataiḥ — společnĕ s oddanými; go — krav; cāraṇāya — za účelem pasení; anucaraiḥ — se svými společníky; carat — pohybující se; vane — lesem; yat — které; gopikānām — pasaček; kuca — z ňader; kuṅkuma — červeným kuṅkumovým práškem; aṅkitam — umazané.

Překlad

Tyto lotosové nohy uctívají Brahmā, Śiva a všichni ostatní polobozi, bohynĕ štĕstí a také velcí mudrci a vaiṣṇavové. Na tĕchto lotosových nohách Pán chodí lesem, když pase krávy se svými společníky, a tyto nohy jsou potřené kuṅkumou z ňader gopī.