Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.38.40

Verš

tasmai bhuktavate prītyā
rāmaḥ parama-dharma-vit
makha-vāsair gandha-mālyaiḥ
parāṁ prītiṁ vyadhāt punaḥ

Synonyma

tasmai — jemu; bhuktavate — který dojedl; prītyā — láskyplnĕ; rāmaḥ — Pán Balarāma; parama — svrchovaný; dharma-vit — znalec náboženských zásad; mukha-vāsaiḥ — s vonnými bylinami vytvářejícími sladkou chuť v ústech; gandha — s parfémem; mālyaiḥ — a kvĕtinovými girlandami; parām — nejvyšší; prītim — spokojenost; vyadhāt — zařídil; punaḥ — dále.

Překlad

Když se Akrūra dosyta najedl, Pán Balarāma, svrchovaný znalec náboženských zásad, mu nabídl vonné byliny k oslazení úst, spolu s parfémy a kvĕtinovými girlandami. Díky tomu Akrūra opĕt prožíval nejvyšší blaženost.