Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.38.4

Verš

mamaitad durlabhaṁ manya
uttamaḥ-śloka-darśanam
viṣayātmano yathā brahma-
kīrtanaṁ śūdra-janmanaḥ

Synonyma

mama — mé; etat — toto; durlabham — obtížné dosáhnout; manye — uvažuji; uttamaḥ-śloka — Nejvyššího Pána, který je oslavován vybranou poezií; darśanam — spatření; viṣaya-ātmanaḥ — pro toho, kdo je pohroužený v uspokojování smyslů; yathā — tak jako; brahma — Véd; kīrtanam — pronášení; śūdra — jako človĕk nízkého původu; janmanaḥ — tím, kdo se narodil.

Překlad

Jelikož jsem materialista pohroužený jen v uspokojování smyslů, myslím si, že získat tuto příležitost vidĕt Pána Uttamaḥśloku je pro mĕ stejnĕ obtížné, jako by bylo pro človĕka s původem śūdry získat svolení pronášet védské mantry.