Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.38.5

Verš

maivaṁ mamādhamasyāpi
syād evācyuta-darśanam
hriyamāṇaḥ kala-nadyā
kvacit tarati kaścana

Synonyma

evam — nemĕl bych takto uvažovat; mama — pro mĕ; adhamasya — nanejvýš pokleslého; api — dokonce; syāt — může nastat; eva — jistĕ; acyuta — neklesajícího Pána; darśanam — spatření; hriyamāṇaḥ — unášený; kāla — času; nadyā — řekou; kvacit — nĕkdy; tarati — dosáhne břehu; kaścana — nĕkdo.

Překlad

Dost však tĕchto myšlenek! Koneckonců i pokleslá duše jako já může mít možnost spatřit Nejvyššího Pána, jenž nikdy neklesá, neboť jedna z podmínĕných duší unášených řekou času může také nĕkdy dosáhnout břehu.