Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.38.37-38

Verš

saṅkarṣaṇaś ca praṇatam
upaguhya mahā-manāḥ
gṛhītvā pāṇinā pāṇī
anayat sānujo gṛham
pṛṣṭvātha sv-āgataṁ tasmai
nivedya ca varāsanam
prakṣālya vidhi-vat pādau
madhu-parkārhaṇam āharat

Synonyma

saṅkarṣaṇaḥ — Pán Balarāma; ca — a; praṇatam — který stál se sklonĕnou hlavou; upaguhya — poté, co obejmul; mahā-manāḥ — velkodušný; gṛhītvā — poté, co uchopil; pāṇinā — svou rukou; pāṇī — jeho ruce; anayat — vzal; sa-anujaḥ — se svým mladším bratrem (Pánem Kṛṣṇou); gṛham — do svého obydlí; pṛṣṭvā — poté, co se dotázal; atha — potom; su-āgatam — na pohodlí bĕhem jeho cesty; tasmai — jemu; nivedya — poté, co nabídl; ca — a; vara — vynikající; āsanam — místo na sezení; prakṣālya — poté, co umyl; vidhi-vat — podle pokynů písem; pādau — jeho nohy; madhu-parka — med smíchaný s mlékem; arhaṇam — jako uctivou pozornost; āharat — přinesl.

Překlad

Zatímco Akrūra stál se sklonĕnou hlavou, Pán Saṅkarṣaṇa (Balarāma) ho uchopil za sepjaté ruce a spolu s Pánem Kṛṣṇou ho uvedl do svého domu. Nejprve se ho Balarāma zeptal, zda mĕl pohodlnou cestu, a poté mu nabídl prvotřídní místo na sezení, umyl mu nohy podle pokynů písem a uctivĕ mu předložil mléko s medem.