Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.38.23

Verš

kiṁ cāgrajo māvanataṁ yadūttamaḥ
smayan pariṣvajya gṛhītam añjalau
gṛhaṁ praveṣyāpta-samasta-satkṛtaṁ
samprakṣyate kaṁsa-kṛtaṁ sva-bandhuṣu

Synonyma

kim ca — dále; agra-jaḥ — Jeho starší bratr (Pán Balarāma); — mĕ; avanatam — stojícího se sklonĕnou hlavou; yadu-uttamaḥ — nejvznešenĕjší z Yaduovců; smayan — usmívající se; pariṣvajya — poté, co obejme; gṛhītam — uchopené; añjalau — za mé sepjaté ruce; gṛham — do svého domova; praveṣya — poté, co uvede; āpta — který obdržím; samasta — všechny; sat-kṛtam — znaky úcty; samprakṣyate — zeptá se; kaṁsa — Kaṁsou; kṛtam — co bylo učinĕno; sva-bandhuṣu — členům Jeho rodiny.

Překlad

A potom mĕ starší bratr Pána Kṛṣṇy, nejpřednĕjší z Yaduovců, vezme za sepjaté ruce, zatímco já budu stále ještĕ stát se sklonĕnou hlavou, a poté, co mĕ obejme, mĕ uvede do svého domu. Tam mĕ uctí všemi předmĕty používanými pro obřadné uvítání a zeptá se mĕ, jak se Kaṁsa chová ke členům Jeho rodiny.