Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.38.15

Verš

athāvarūḍhaḥ sapadīśayo rathāt
pradhāna-puṁsoś caraṇaṁ sva-labdhaye
dhiyā dhṛtaṁ yogibhir apy ahaṁ dhruvaṁ
namasya ābhyāṁ ca sakhīn vanaukasaḥ

Synonyma

atha — potom; avarūḍhaḥ — když sestoupím; sapadi — ihned; īśayoḥ — obou Pánů; rathāt — ze svého kočáru; pradhāna-puṁsoḥ — Nejvyšších Osobností; caraṇam — k nohám; sva-labdhaye — pro seberealizaci; dhiyā — jejich inteligencí; dhṛtam — pevnĕ držené; yogibhiḥ — mystickými yogīmi; api — dokonce; aham — já; dhruvam — jistĕ; namasye — pokloním se; ābhyām — s Nimi; ca — také; sakhīn — přátelům; vana-okasaḥ — obyvatelům lesa.

Překlad

Potom ihned sestoupím ze svého kočáru a pokloním se lotosovým nohám Kṛṣṇy a Balarāmy, Nejvyšších Osobností Božství. Tĕm samým nohám, které velcí mystičtí yogī usilující o seberealizaci chovají ve svých myslích. Pokloním se také pasáčkům, kteří jsou přáteli obou Pánů, a všem ostatním obyvatelům Vṛndāvanu.