Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.38.16

Verš

apy aṅghri-mūle patitasya me vibhuḥ
śirasy adhāsyan nija-hasta-paṅkajam
dattābhayaṁ kāla-bhujāṅga-raṁhasā
prodvejitānāṁ śaraṇaiṣiṇāṁ ṇṛnām

Synonyma

api — dále; aṅghri — Jeho nohou; mūle — u chodidel; patitasya — který padl; me — moji; vibhuḥ — všemocný Pán; śirasi — na hlavu; adhāsyat — položí; nija — svou vlastní; hasta — ruku; paṅkajam — podobnou lotosu; datta — která udílí; abhayam — nebojácnost; kāla — času; bhuja-aṅga — hada; raṁhasā — rychlostí; prodvejitānām — které jsou velmi rozrušené; śaraṇa — útočištĕ; eṣiṇām — hledajícím; nṛṇām — osobám.

Překlad

Až padnu k Jeho nohám, všemocný Pán mi položí na hlavu svou lotosovou ruku, která zbavuje veškerého strachu ty, kdo u Nĕho hledají útočištĕ, jelikož jsou velmi rozrušení z mocného hada času.