Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.37.30

Verš

tasya tat karma vijñāya
kṛṣṇaḥ śaraṇa-daḥ satām
gopān nayantaṁ jagrāha
vṛkaṁ harir ivaujasā

Synonyma

tasya — jeho, Vyomāsury; tat — toto; karma — počínání; vijñāya — plnĕ chápající; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; śaraṇa — útočištĕ; daḥ — dárce; satām — svatým oddaným; gopān — pasáčky; nayantam — který vedl; jagrāha — chytil; vṛkam — vlka; hariḥ — lev: iva  –  jako; ojasā — silou.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, jenž poskytuje útočištĕ všem svatým oddaným, dokonale rozumĕl tomu, co Vyomāsura dĕlal. Když démon odvádĕl další pasáčky, Kṛṣṇa ho silou chytil, tak jako lev chytí vlka.