Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.37.24

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ yadu-patiṁ kṛṣṇaṁ
bhāgavata-pravaro muniḥ
praṇipatyābhyanujñāto
yayau tad-darśanotsavaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; yadu-patim — hlavnímu z Yaduovců; kṛṣṇam — Pánu Kṛṣṇovi; bhāgavata — z oddaných; pravaraḥ — nejpřednĕjší; muniḥ — mudrc Nārada; praṇipatya — poté, co se uctivĕ poklonil; abhyanujñātaḥ — když dostal souhlas odejít; yayau — šel; tat — Jeho, Kṛṣṇy; darśana — díky spatření; utsavaḥ — zažívající velkou radost.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co Nārada takto oslovil Pána Kṛṣṇu, vůdce yaduovské dynastie, poklonil se Mu na projev úcty. Potom se tento vznešený mudrc a významný oddaný s Pánem rozloučil a odešel, plný radosti z toho, že Ho spatřil na vlastní oči.