Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.37.23

Verš

tvām īśvaraṁ svāśrayam ātma-māyayā
vinirmitāśeṣa-viśeṣa-kalpanam
krīḍārtham adyātta-manuṣya-vigrahaṁ
nato ’smi dhuryaṁ yadu-vṛṣṇi-sātvatām

Synonyma

tvām — Tobĕ; īśvaram — nejvyššímu vládci; sva-āśrayam — spočívajícímu sám v sobĕ; ātma — Tvou vlastní; māyayā — tvořivou energií; vinirmita — vytvořená; aśeṣa — neomezená; viśeṣa — konkrétní; kalpanam — uspořádání; krīḍa — hře; artham — kvůli; adya — nyní; ātta — přijal jsi; manuṣya — mezi lidmi; vigraham — bitvu; nataḥ — sklonĕný; asmi — jsem; dhuryam — před nejvĕtším; yadu-vṛṣṇi-sātvatām — z dynastií Yaduovců, Vṛṣṇiovců a Sātvatů.

Překlad

Klaním se Ti, nejvyššímu vládci, který závisíš jen sám na sobĕ. Svou energií jsi vytvořil neomezená konkrétní uspořádání v tomto vesmíru. Nyní ses zjevil jako nejvĕtší hrdina mezi Yaduovci, Vṛṣṇiovci a Sātvaty a rozhodl ses zapojit do lidské bitvy.