Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.37.15-20

Verš

cāṇūraṁ muṣṭikaṁ caiva
mallān anyāṁś ca hastinam
kaṁsaṁ ca nihataṁ drakṣye
paraśvo ’hani te vibho
tasyānu śaṅkha-yavana-
murāṇāṁ narakasya ca
pārijātāpaharaṇam
indrasya ca parājayam
udvāhaṁ vīra-kanyānāṁ
vīrya-śulkādi-lakṣaṇam
nṛgasya mokṣaṇaṁ śāpād
dvārakāyāṁ jagat-pate
syamantakasya ca maṇer
ādānaṁ saha bhāryayā
mṛta-putra-pradānaṁ ca
brāhmaṇasya sva-dhāmataḥ
pauṇḍrakasya vadhaṁ paścāt
kāśi-puryāś ca dīpanam
dantavakrasya nidhanaṁ
caidyasya ca mahā-kratau
yāni cānyāni vīryāṇi
dvārakām āvasan bhavān
kartā drakṣyāmy ahaṁ tāni
geyāni kavibhir bhuvi

Synonyma

cāṇūram — Cāṇūru; muṣṭikam — Muṣṭiku; ca — a; eva — také; mallān — zápasníky; anyān — další; ca — a; hastinam — slona (Kuvalayāpīḍu); kaṁsam — krále Kaṁsu; ca — a; nihatam — zabité; drakṣye — uvidím; para-śvaḥ — pozítří; ahani — toho dne; te — Tebou; vibho — ó všemocný Pane; tasya anu — poté; śaṅkha-yavana-murāṇām — démonů Śaṅkhy (Pañcajany), Kālayavany a Mury; narakasya — Narakāsury; ca — také; pārijāta — nebeského kvĕtu pārijāta; apaharaṇam — ukradení; indrasya — Pána Indry; ca — a; parājayam — porážku; udvāham — vyženĕní; vīra — hrdinných králů; kanyānām — dcer; vīrya — svou statečností; śulka — jakožto platbou za nevĕsty; ādi — a tak dále; lakṣaṇam — charakterizované; nṛgasya — krále Nṛgy; mokṣaṇam — vysvobození; śāpāt — z jeho kletby; dvārakāyām — ve mĕstĕ Dvārace; jagat-pate — ó Pane vesmíru; syamantakasya — jménem Syamantaka; ca — a; maṇeḥ — drahokamu; ādānam — přivlastnĕní si; saha — spolu s; bhāryayā — manželkou (Jāmbavatī); mṛta — mrtvého; putra — syna; pradānam — předání; ca — a; brāhmaṇasyabrāhmaṇy; sva-dhāmataḥ — z Tvé vlastní říše (tj. ze sídla Smrti); pauṇḍrakasya — Pauṇḍraky; vadham — zabití; paścāt — poté; kāśi-puryāḥ — mĕsta Kāśī (Vārāṇasī); ca — a; dīpanam — spálení; dantavakrasya — Dantavakry; nidhanam — smrt; caidyasya — Caidyi (Śiśupāly); ca — a; mahā-kratau — bĕhem velké obĕti (Rājasūya-yajñi Mahārāje Yudhiṣṭhiry); yāni — které; ca — a; anyāni — ostatní; vīryāṇi — velké činy; dvārakām — ve Dvārace; āvasan — sídlící; bhavān — Ty; kartā — vykonáš; drakṣyāmi — uvidím; aham — já; tāni — je; geyāni — kterým je dáno být opĕvovány; kavibhiḥ — básníky; bhuvi — na této Zemi.

Překlad

Za pouhé dva dny, ó všemocný Pane, uvidím smrt Cāṇūry, Muṣṭiky a dalších zápasníků, spolu se smrtí slona Kuvalayāpīḍy i krále Kaṁsy  –  všechny Tvou rukou. Potom Tĕ uvidím zabít Kālayavanu, Muru, Naraku a démona s tĕlem lastury a také Tĕ uvidím ukrást kvĕt pārijāta a porazit Indru. Pak Tĕ uvidím, jak se ženíš s mnoha dcerami hrdinných králů poté, co jim zaplatíš svou statečností. Potom, ó Pane vesmíru, ve Dvārace vysvobodíš krále Nṛgu z kletby a přivlastníš si drahokam Syamantaka spolu s další manželkou. Přivedeš zpĕt brāhmaṇova mrtvého syna ze sídla svého služebníka Yamarāje a poté zabiješ Pauṇḍraku, spálíš mĕsto Kāśī a zničíš Dantavakru a krále Cedi bĕhem velké obĕti Rājasūya. Uvidím všechny tyto hrdinské zábavy, společnĕ s mnoha dalšími, které vykonáš bĕhem svého života ve Dvārace. Tyto zábavy jsou zde na Zemi oslavované v písních transcendentálních básníků.