Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.36.9

Verš

so ’py evaṁ kopito ’riṣṭaḥ
khureṇāvanim ullikhan
udyat-puccha-bhraman-meghaḥ
kruddhaḥ kṛṣṇam upādravat

Synonyma

saḥ — on; api — vskutku; evam — takto; kopitaḥ — rozzuřený; ariṣṭaḥ — Ariṣṭa; khureṇa — kopytem; avanim — do zemĕ; ullikhan — ryjící; udyat — zdviženým; puccha — s ocasem; bhraman — poletující okolo; meghaḥ — mraky; kruddhaḥ — bĕsnící; kṛṣṇam — na Pána Kṛṣṇu; upādravat — zaútočil.

Překlad

Takto vyprovokovaný Ariṣṭa ryl jedním kopytem do zemĕ a pak Kṛṣṇu zuřivĕ napadl, zatímco mraky poletovaly kolem jeho zdviženého ocasu.