Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.36.10

Verš

agra-nyasta-viṣāṇāgraḥ
stabdhāsṛg-locano ’cyutam
kaṭākṣipyādravat tūrṇam
indra-mukto ’śanir yathā

Synonyma

agra — dopředu; nyasta — mířící; viṣāṇa — svých rohů; agraḥ — hroty; stabdha — strnulé; asṛk — krví podlité; locanaḥ — jeho oči; acyutam — na Pána Kṛṣṇu; kaṭa-ākṣipya — hledící úkosem; adravat — rozbĕhl se; tūrṇam — plnou rychlostí; indra-muktaḥ — vypuštĕný králem Indrou; aśaniḥ — blesk; yathā — jako.

Překlad

Ariṣṭa namířil hroty svých rohů přímo před sebe a se strnulým, výhružným pohledem, který na Pána Kṛṣṇu upíral koutky svých krví podlitých očí, k Nĕmu vyrazil plnou rychlostí jako blesk vržený Indrou.