Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.36.39

Verš

manorathān karoty uccair
jano daiva-hatān api
yujyate harṣa-śokābhyāṁ
tathāpy ājñāṁ karomi te

Synonyma

manaḥ-rathān — své touhy; karoti — plní; uccaiḥ — vášnivĕ; janaḥ — průmĕrná osoba; daiva — Prozřetelností; hatān — zrazená; api — i když; yujyate — je vystavena; harṣa-śokābhyām — štĕstí a neštĕstí; tathā api — přesto; ājñām — pokyn; karomi — splním; te — tvůj.

Překlad

Obyčejná osoba je odhodlaná plnit si své touhy, přestože jí v tom osud brání. Proto zažívá štĕstí i neštĕstí. Nicménĕ i tak splním tvůj pokyn.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že ačkoliv to, co Akrūra řekl, znĕlo jako zdvořilé a povzbuzující, skrytý obsah jeho slov byl úplnĕ jiný. Ve skutečnosti říkal toto: „Tvůj plán se sice nehodí uskutečňovat, ale já ho přesto vykonám, protože ty jsi král a já jsem tvůj poddaný, a ty tak jak tak zanedlouho zemřeš.“