Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.36.38

Verš

śrī-akrūra uvāca
rājan manīṣitaṁ sadhryak
tava svāvadya-mārjanam
siddhy-asiddhyoḥ samaṁ kuryād
daivaṁ hi phala-sādhanam

Synonyma

śrī-akrūraḥ uvāca — Śrī Akrūra pravil; rājan — ó králi; manīṣitam — myšlení; sadhryak — dokonalé; tava — tvoje; sva — tvé vlastní; avadya — neštĕstí; mārjanam — které smyje; siddhi-asiddhyoḥ — v úspĕchu i v neúspĕchu; samam — vyrovnaný; kuryāt — mĕl by človĕk jednat; daivam — osud; hi — koneckonců; phala — plodu, výsledku; sādhanam — příčina dosažení.

Překlad

Śrī Akrūra pravil: Ó králi, zkušenĕ jsi vymyslel, jak se vyhnout svému neštĕstí. Ale přesto, človĕk by mĕl být vyrovnaný v úspĕchu i v neúspĕchu, protože je to zajisté osud, co vytváří výsledky jeho jednání.