Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.36.19

Verš

nivārito nāradena
tat-sutau mṛtyum ātmanaḥ
jñātvā loha-mayaiḥ pāśair
babandha saha bhāryayā

Synonyma

nivāritaḥ — zadržen; nāradena — Nāradou; tat-sutau — jeho dva synové; mṛtyum — smrt; ātmanaḥ — jeho vlastní; jñātvā — když to pochopil; loha-mayaiḥ — železnými; pāśaiḥ — pouty; babandha — spoutal (Vasudevu); saha — spolu s; bhāryayā — jeho ženou.

Překlad

Nārada však zadržel Kaṁsu připomínkou, že příčinou jeho smrti se mají stát dva synové Vasudevy. Kaṁsa pak nechal Vasudevu a jeho ženu spoutat železnými řetĕzy.

Význam

Kaṁsa si uvĕdomil, že zabití Vasudevy je zbytečné, protože ho mĕli usmrtit Vasudevovi synové, Kṛṣṇa a Balarāma. Podle ācāryů také Nārada Kaṁsovi poradil, že kdyby Vasudevu zabil, mohli by oba chlapci uprchnout, a že je proto lepší ho nezabíjet. Nārada naopak doporučil, že by mĕl Kaṁsa přivézt Kṛṣṇu a Balarāmu do svého hlavního mĕsta, Mathury.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že když Nārada vyjevil Kaṁsovi tuto informaci, nejednal vůči velkým oddaným Vasudevovi a Devakī nepřátelsky. Ve skutečnosti, jak je vysvĕtleno v jedenáctém zpĕvu, byl Vasudeva Nāradovi vdĕčný, protože připravoval Kaṁsovu smrt Kṛṣṇovýma rukama a kromĕ toho zařizoval, aby Kṛṣṇa přijel žít do Mathury, kde se s Ním Jeho milující otec pak mohl setkávat.