Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.36.17

Verš

yaśodāyāḥ sutāṁ kanyāṁ
devakyāḥ kṛṣṇam eva ca
rāmaṁ ca rohiṇī-putraṁ
vasudevena bibhyatā
nyastau sva-mitre nande vai
yābhyāṁ te puruṣā hatāḥ

Synonyma

yaśodāyāḥ — Yaśody; sutām — dcera; kanyām — holčička; devakyāḥ — Devakī; kṛṣṇam — Kṛṣṇa; eva ca — také; rāmam — Balarāma; ca — a; rohiṇī-putram — syn Rohiṇī; vasudevena — Vasudevou; bibhyatā — který se obával; nyastau — svĕřeni; sva-mitre — svému příteli; nande — Nandovi Mahārājovi; vai — jistĕ; yābhyām — jimiž dvĕma; te — tvoji; puruṣāḥ — lidé; hatāḥ — byli zabiti.

Překlad

(Nārada řekl Kaṁsovi:) Yaśodino dítĕ byla ve skutečnosti dcera a Kṛṣṇa je syn Devakī. A Rāma je syn Rohiṇī. Vasudeva ze strachu svĕřil Kṛṣṇu a Balarāmu do péče svému příteli Nandovi Mahārājovi, a právĕ tito dva chlapci pozabíjeli tvé lidi.

Význam

Kaṁsa uvĕřil, že Kṛṣṇa je syn Yaśody a že Devakino osmé dítĕ byla dcera. Totožnost Devakina osmého dítĕte byla pro Kaṁsu navýsost důležitá, protože proroctví předpovĕdĕlo, že její osmé dítĕ ho zabije. Zde Nārada králi sdĕluje, že osmým dítĕtem Devakī je mocný Kṛṣṇa, a tak naznačuje, že toto proroctví je třeba brát velmi vážnĕ. Poté, co Kaṁsa získal tuto informaci, jistĕ udĕlá vše, co bude v jeho silách, aby Kṛṣṇu a Balarāmu zabil.