Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.35.14-15

Verš

vividha-gopa-caraṇeṣu vidagdho
veṇu-vādya urudhā nija-śikṣāḥ
tava sutaḥ sati yadādhara-bimbe
datta-veṇur anayat svara-jātīḥ
savanaśas tad upadhārya sureśāḥ
śakra-śarva-parameṣṭhi-purogāḥ
kavaya ānata-kandhara-cittāḥ
kaśmalaṁ yayur aniścita-tattvāḥ

Synonyma

vividha — různých; gopa — pastevců; caraṇeṣu — v činnostech; vidagdhaḥ — zkušený; veṇu — na flétnu; vādye — ve hře; urudhā — různorodé; nija — vlastní tvorby; śikṣāḥ — jehož učení; tava — tvůj; sutaḥ — syn; sati — ó zbožná ženo (Yaśodo); yadā — když; adhara — ke rtům; bimbe — které připomínají červené plody bimba; datta — přikládající; veṇuḥ — svoji flétnu; anayat — vyluzoval; svara — hudby; jātīḥ — harmonické tóny; savanaśaḥ — v různých nízkých, vysokých a středních polohách; tat — to; upadhārya — když slyšeli; sura-īśāḥ — hlavní polobozi; śakra — s Indrou; śarva — Śivou; parameṣṭhi — a Brahmou; puraḥ-gāḥ — v čele; kavayaḥ — učenci; ānata — sklonĕné; kandhara — jejich krky; cittāḥ — a mysli; kaśmalam yayuḥ — byli zmatení; aniścita — neschopni zjistit; tattvāḥ — její podstatu.

Překlad

Ó zbožná matko Yaśodo, tvůj syn, který je zkušený ve všech technikách pasení krav, vynalezl mnoho nových stylů hry na flétnu. Když přikládá flétnu ke svým rtům, které jsou červené jako plody bimba, a vyluzuje tóny harmonické stupnice v různých melodiích, Brahmā, Śiva, Indra a ostatní hlavní polobozi jsou při zaslechnutí tĕchto zvuků zmatení. Ačkoliv jsou to nejučenĕjší autority, nedovedou určit podstatu té hudby, a tak sklánĕjí své hlavy a srdce.

Význam

Slova tava sutaḥ sati, „tvůj syn, ó ctnostná ženo,“ jasnĕ naznačují, že nyní je mezi mladými gopīmi, jež vroucnĕ popisují slávu Pána Kṛṣṇy, i matka Yaśodā. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho byli mezi polobohy vedenými Śakrou (Pánem Indrou) Upendra, Agni a Yamarāja, mezi polobohy vedenými Śarvou (Pánem Śivou) byli Kātyāyanī, Skanda a Gaṇeśa, a mezi polobohy vedenými Parameṣṭhīm (Pánem Brahmou) byli čtyři Kumārové a Nārada. Ani nejlepší kolektivní inteligence ve vesmíru tedy nedokázala s konečnou platností analyzovat okouzlující hudební úpravy Nejvyššího Pána.