Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.34.15

Verš

taṁ tvāhaṁ bhava-bhītānāṁ
prapannānāṁ bhayāpaham
āpṛcche śāpa-nirmuktaḥ
pāda-sparśād amīva-han

Synonyma

tam — tutéž osobu; tvā — Tebe; aham — já; bhava — hmotné existence; bhītānām — pro ty, kdo se bojí; prapannānām — kdo jsou odevzdaní; bhaya — strachu; apaham — odstraňovatele; āpṛcche — žádám o svolení; śāpa — kletby; nirmuktaḥ — zbavený; pāda-sparśāt — dotekem Tvé nohy; amīva — všeho neštĕstí; han — ó ničiteli.

Překlad

Můj Pane, Ty ničíš veškerý strach tĕch, kdo u Tebe přijmou útočištĕ, protože se bojí tohoto hmotného svĕta. Dotekem Tvé nohy jsem nyní zbaven prokletí od mudrců. Ó ničiteli neštĕstí, dovol mi prosím vrátit se na svoji planetu.

Význam

Podle ācāryů slovo āpṛcche vyjadřuje, že Sudarśana pokornĕ požádal Pána o svolení vrátit se do svého sídla, kde by se mohl opĕt ujmout svých povinností, teď už zajisté v polepšeném stavu mysli.