Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.34.11

Verš

ko bhavān parayā lakṣmyā
rocate ’dbhuta-darśanaḥ
kathaṁ jugupsitām etāṁ
gatiṁ vā prāpito ’vaśaḥ

Synonyma

kaḥ — kdo; bhavān — ty, slavný; parayā — s nesmírnou; lakṣmyā — krásou; rocate — záříš; adbhuta — úžasný; darśanaḥ — na pohled; katham — proč; jugupsitām — strašný; etām — tento; gatim — osud; — a; prāpitaḥ — přinucený přijmout; avaśaḥ — mimo tvou vládu.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Můj milý pane, vypadáš úžasnĕ, když záříš tak nesmírnou krásou. Kdo jsi? A kdo tĕ přinutil přijmout to strašné tĕlo hada?