Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.34.10

Verš

tam apṛcchad dhṛṣīkeśaḥ
praṇataṁ samavasthitam
dīpyamānena vapuṣā
puruṣaṁ hema-mālinam

Synonyma

tam — jí; apṛcchat — zeptal se; hṛṣīkeśaḥ — Nejvyšší Pán Hṛṣīkeśa; praṇatam — která se klanĕla; samavasthitam — stojící před Ním; dīpyamānena — pronikavĕ zářícím; vapuṣā — s tĕlem; puruṣam — osobnosti; hema — zlaté; mālinam — mající náhrdelníky.

Překlad

Nejvyšší Pán Hṛṣīkeśa se potom zeptal této osobnosti, která před ním stála se sklonĕnou hlavou a pronikavĕ zářícím tĕlem, ozdobeným zlatými náhrdelníky.

Význam

Polobůh se chystal promluvit a Pán Kṛṣṇa chtĕl, aby se všichni na jeho slova soustředili. Proto se uctívaného Vidyādhary, který před Ním stál se sklonĕnou hlavou, sám zeptal.