Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.33.19

Verš

kṛtvā tāvantam ātmānaṁ
yāvatīr gopa-yoṣitaḥ
reme sa bhagavāṁs tābhir
ātmārāmo ’pi līlayā

Synonyma

kṛtvā — když učinil; tāvantam — expandovaným tolikrát; ātmānam — sebe; yāvatīḥ — kolik bylo; gopa-yoṣitaḥ — pasaček; reme — užíval si; saḥ — On; bhagavān — Nejvyšší Pán; tābhiḥ — s nimi; ātma-ārāmaḥ — spokojený sám v sobĕ; api — i když; līlayā — jako zábavu.

Překlad

Nejvyšší Pán se expandoval tolikrát, kolik tam bylo pasaček, a přestože je spokojený sám v sobĕ, užíval si zábav v jejich společnosti.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī podotýká, že již bylo vysvĕtleno, že Pán Kṛṣṇa je vĕčnĕ prostý všech hmotných tužeb a dokonale spokojený na duchovní úrovni.