Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.33.11

Verš

tatraikāṁsa-gataṁ bāhuṁ
kṛṣṇasyotpala-saurabham
candanāliptam āghrāya
hṛṣṭa-romā cucumba ha

Synonyma

tatra — tam; ekā — jedné (gopī); aṁsa — na rameni; gatam — položená; bāhum — paže; kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; utpala — jako modrý lotos; saurabham — jejíž vůni; candana — santálovou pastou; āliptam — potřenou; āghrāya — když ucítila; hṛṣṭa — zježené; romā — její chlupy na tĕle; cucumba ha — líbala.

Překlad

Na rameno jedné gopī si Kṛṣṇa položil paži, jejíž přirozená vůnĕ modrého lotosu byla smísená s vůní santálové pasty, jíž byla potřená. Když si gopī vychutnávala tuto vůni, chlupy na tĕle se jí ježily radostí a zasypávala Jeho paži polibky.