Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.32.7

Verš

aparānimiṣad-dṛgbhyāṁ
juṣāṇā tan-mukhāmbujam
āpītam api nātṛpyat
santas tac-caraṇaṁ yathā

Synonyma

aparā — zase další gopī; animiṣat — nemrkajícíma; dṛgbhyām — očima; juṣāṇā — vychutnávající si; tat — Jeho; mukha-ambujam — lotosový obličej; āpītam — plnĕ si vychutnala; api — ačkoliv; na atṛpyat — nenasytila se; santaḥ — mystičtí svĕtci; tat-caraṇam — Jeho nohy; yathā — jako.

Překlad

Jiná gopī hledĕla nemrkajícíma očima na Jeho lotosový obličej, ale ani poté, co si hluboce vychutnala jeho sladkost, se necítila nasycená, tak jako se mystičtí svĕtci nikdy nenasytí, když meditují o Pánových nohách.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že zde uvedené přirovnání ke svĕtcům meditujícím o Pánových nohách je výstižné jen částečnĕ, neboť extáze, kterou tato gopī cítila, když se Kṛṣṇa vrátil, nemĕla obdoby. Śrīla Viśvanātha Cakravartī rovnĕž vyjevuje, že touto gopī je ta ze všech nejpožehnanĕjší, Śrīmatī Rādhārāṇī.