Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.32.3

Verš

taṁ vilokyāgataṁ preṣṭhaṁ
prīty-utphulla-dṛśo ’balāḥ
uttasthur yugapat sarvās
tanvaḥ prāṇam ivāgatam

Synonyma

tam — Jeho; vilokya — když vidĕly; āgatam — který se vrátil; preṣṭham — svého nejmilejšího; prīti — z lásky; utphulla — doširoka otevírající; dṛśaḥ — oči; abalāḥ — dívky; uttasthuḥ — vstaly; yugapat — všechny najednou; sarvāḥ — všechny; tanvaḥ — tĕla; prāṇam — životní vzduch; iva — jako kdyby; āgatam — vrátil se.

Překlad

Když gopī vidĕly, že se k nim jejich nejmilejší Kṛṣṇa vrátil, všechny najednou vstaly a z lásky k Nĕmu se jim oči doširoka otevřely. Bylo to, jako kdyby se jim do tĕla vrátil životní vzduch.