Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.30.44

Verš

punaḥ pulinam āgatya
kālindyāḥ kṛṣṇa-bhāvanāḥ
samavetā jaguḥ kṛṣṇaṁ
tad-āgamana-kāṅkṣitāḥ

Synonyma

punaḥ — opĕt; pulinam — na břeh; āgatya — poté, co přišly; kālindyāḥ — řeky Yamuny; kṛṣṇa-bhāvanāḥ — meditující o Kṛṣṇovi; samavetāḥ — shromáždĕné; jaguḥ — zpívaly; kṛṣṇam — o Kṛṣṇovi; tat-āgamana — Jeho příchod; kāṅkṣitāḥ — dychtivĕ si přály.

Překlad

Gopī přišly znovu na břeh Kālindī. Společnĕ usedly, aby o Kṛṣṇovi zpívaly a meditovaly a dychtivĕ si přály, aby tam přišel.

Význam

Kaṭha Upaniṣad (1.2.23) uvádí: yam evaiṣa vṛṇute tena labhyaḥ – „Nadduši může poznat ten, koho si sama vyvolí.“ Gopī se tedy vroucnĕ modlily, aby se k nim Kṛṣṇa vrátil.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke třicáté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Gopī hledají Kṛṣṇu“.