Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.30.33

Verš

keśa-prasādhanaṁ tv atra
kāminyāḥ kāminā kṛtam
tāni cūḍayatā kāntām
upaviṣṭam iha dhruvam

Synonyma

keśa — Jejích vlasů; prasādhanam — ozdobná úprava; tu — dále; atra — tady; kāminyāḥ — chtivé dívky; kāminā — chtivým chlapcem; kṛtam — provedená; tāni — s tĕmi (kvĕty); cūḍayatā — Jím, který vyrábĕl korunu; kāntām — Jeho družka; upaviṣṭam — sedící; iha — tady; dhruvam — jistĕ.

Překlad

Tady se Kṛṣṇa se svou přítelkyní určitĕ posadil, aby Jí upravil vlasy. Ten chtivý chlapec nepochybnĕ udĕlal té chtivé dívce korunu z kvĕtů, které natrhal.

Význam

Ācāryové vysvĕtlují, že Śrī Kṛṣṇa chtĕl ozdobit vlasy Rādhārāṇī lesními kvĕty, které natrhal. Proto spolu usedli obráceni stejným smĕrem, přičemž Rādhārāṇī sedĕla Kṛṣṇovi mezi koleny, a Kṛṣṇa Jí vetkal kvĕty do vlasů a vyrobil pro Ni kvĕtinovou korunu, pomocí které Ji korunoval bohyní lesa. Tak si tento romantický mladý pár hrál a žertoval ve Vṛndāvanu.