Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.30.21

Verš

āruhyaikā padākramya
śirasy āhāparāṁ nṛpa
duṣṭāhe gaccha jāto ’haṁ
khalānām nanu daṇḍa-kṛt

Synonyma

āruhya — poté, co vylezla; ekā — jedna z gopī; padā — svou nohou; ākramya — poté, co vyšplhala na; śirasi — hlavu; āha — řekla; aparām — druhé; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); duṣṭa — zlý; ahe — ó hade; gaccha — jdi pryč; jātaḥ — narodil jsem se; aham — Já; khalānām — zlomyslným; nanu — jistĕ; daṇḍa — potrestání; kṛt — jako ten, kdo udílí.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Ó králi, jedna gopī vylezla druhé na ramena, položila jí nohu na hlavu a řekla: „Jdi odsud pryč, ty zlý hade! Vĕz, že jsem se na tomto svĕtĕ narodil proto, abych trestal zlomyslné.“

Význam

Zde gopī přehrávají Kṛṣṇovo potrestání Kāliyi.