Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.3.6

Verš

jaguḥ kinnara-gandharvās
tuṣṭuvuḥ siddha-cāraṇāḥ
vidyādharyaś ca nanṛtur
apsarobhiḥ samaṁ mudā

Synonyma

jaguḥ — zpívali příznivé písně; kinnara-gandharvāḥ — Kinnarové a Gandharvové, obyvatelé různých planet v nebeském planetárním systému; tuṣṭuvuḥ — pronášeli uctivé modlitby; siddha-cāraṇāḥ — Siddhové a Cāraṇové, další obyvatelé nebeských planet; vidyādharyaḥ ca — a Vidyādharī, další skupina obyvatelek nebeských planet; nanṛtuḥ — tančily s transcendentální blažeností; apsarobhiḥ — Apsarami, krásnými tanečnicemi z nebeského království; samam — společně s; mudā — s velkou radostí.

Překlad

Kinnarové a Gandharvové začali zpívat příznivé písně, Siddhové a Cāraṇové pronášeli příznivé modlitby a Vidyādharī začaly společně s Apsarami radostně tančit.