Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.29.33

Verš

kurvanti hi tvayi ratiṁ kuśalāḥ sva ātman
nitya-priye pati-sutādibhir ārti-daiḥ kim
tan naḥ prasīda parameśvara mā sma chindyā
āśāṁ dhṛtāṁ tvayi cirād aravinda-netra

Synonyma

kurvanti — projevují; hi — jistĕ; tvayi — k Tobĕ; ratim — připoutanost; kuśalāḥ — zkušení; sve — ve svém vlastním; ātman — Já; nitya — vĕčnĕ; priye — kdo je drahý; pati — s našimi manželi; suta — dĕtmi; ādibhiḥ — a dalšími příbuznými; ārti-daiḥ — kteří jen působí potíže; kim — co; tat — proto; naḥ — k nám; prasīda — buď milostivý; parama-īśvara — ó nejvyšší vládce; sma chindyāḥ — prosím nenič; āśām — naše nadĕje; dhṛtām — udržované; tvayi — ohlednĕ Tebe; cirāt — po dlouhou dobu; aravinda-netra — ó lotosooký Pane.

Překlad

Zkušení transcendentalisté vždy zamĕřují svou náklonnost na Tebe, protože Tĕ rozpoznávají jako své pravé vlastní Já a vĕčného milence. K čemu jsou nám všichni tito naši manželé, dĕti a příbuzní, kteří nám jen působí potíže? Proto Tĕ prosíme, ó nejvyšší vládce, abys nám udĕlil svou milost. Ó Pane s lotosovýma očima, nenič prosím nadĕji, že získáme Tvou společnost, kterou jsme si tak dlouho udržovaly.