Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.28.9

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ prasāditaḥ kṛṣṇo
bhagavān īśvareśvaraḥ
ādāyāgāt sva-pitaraṁ
bandhūnāṁ cāvahan mudam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; prasāditaḥ — uspokojený; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; īśvara — všech vládců; īśvaraḥ — svrchovaný vládce; ādāya — vzal a; agāt — šel; sva-pitaram — svého otce; bandhūnām — ke svým příbuzným; ca — a; āvahan — přinášející; mudam — radost.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, Pán pánů, jehož Varuṇa takto uspokojil, vzal svého otce a vrátil se domů ke svým příbuzným, kteří mĕli nesmírnou radost, že je vidí.

Význam

V této zábavĕ Pán Kṛṣṇa vznešeným způsobem předvádí své postavení Nejvyššího Pána všech pánů. Varuṇa, polobůh vládnoucí mořím, je velmi mocný, ale přesto s potĕšením uctíval dokonce i Kṛṣṇova otce, natož samotného Kṛṣṇu.