Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.28.10

Verš

nandas tv atīndriyaṁ dṛṣṭvā
loka-pāla-mahodayam
kṛṣṇe ca sannatiṁ teṣāṁ
jñātibhyo vismito ’bravīt

Synonyma

nandaḥ — Nanda Mahārāja; tu — a; atīndriyam — nevídané; dṛṣṭvā — poté, co vidĕl; loka-pāla — vládnoucího božstva planety (oceánů), Varuṇy; mahā-udayam — velké bohatství; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; ca — a; sannatim — skládání poklon; teṣām — jimi (Varuṇou a jeho následovníky); jñātibhyaḥ — svým přátelům a příbuzným; vismitaḥ — užaslý; abravīt — povĕdĕl.

Překlad

Nanda Mahārāja žasl, jelikož poprvé v životĕ vidĕl velké bohatství Varuṇy, vládce mořské planety, a také vidĕl, jak Varuṇa a jeho služebníci pokornĕ vzdávali Kṛṣṇovi úctu. To vše Nanda popsal svým druhům pastevcům.