Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.28.8

Verš

mamāpy anugrahaṁ kṛṣṇa
kartum arhasy aśeṣa-dṛk
govinda nīyatām eṣa
pitā te pitṛ-vatsala

Synonyma

mama — mnĕ; api — dokonce; anugraham — milost; kṛṣṇa — ó Pane Kṛṣṇo; kartum arhasi — prosím učiň; aśeṣa — vše; dṛk — ó Ty, jenž vidíš; govinda — ó Govindo; nīyatām — budiž odveden; eṣaḥ — tento; pitā — otec; te — Tvůj; pitṛ-vatsala — ó Ty, jenž tak miluješ své rodiče.

Překlad

Ó Kṛṣṇo, který vidíš vše, prosím, udĕl i mnĕ svoji milost. Ó Govindo, velmi miluješ svého otce. Prosím, vezmi si ho domů.