Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.28.4

Verš

prāptaṁ vīkṣya hṛṣīkeśaṁ
loka-pālaḥ saparyayā
mahatyā pūjayitvāha
tad-darśana-mahotsavaḥ

Synonyma

prāptam — jenž přišel; vīkṣya — když vidĕl; hṛṣīkeśam — Pána Kṛṣṇu, vládce smyslů; loka — té planety (vodních končin); pālaḥ — vládnoucí božstvo (Varuṇa); saparyayā — uctivými obĕtinami; mahatyā — bohatými; pūjayitvā — poté, co uctil; āha — promluvil; tat — na Pána Kṛṣṇu; darśana — z pohledu; mahā — velké; utsavaḥ — radostné potĕšení.

Překlad

Jakmile polobůh Varuṇa spatřil Pána, Hṛṣīkeśu, jenž přišel, uctil Ho bohatými obĕtinami. Varuṇa pociťoval při pohledu na Pána velkou radost a promluvil.