Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.27.19

Verš

surabhir uvāca
kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-yogin
viśvātman viśva-sambhava
bhavatā loka-nāthena
sa-nāthā vayam acyuta

Synonyma

surabhiḥ uvāca — Surabhi řekla; kṛṣṇa kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo; mahā yogin — ó nejvĕtší z mystiků; viśva-ātman — ó Duše vesmíru; viśva-sambhava — ó původe vesmíru; bhavatā — díky Tobĕ; loka nāthena — vládci svĕta; sa-nāthāḥ — mající svého pána; vayam — my; acyuta — ó ty, který nikdy neklesáš.

Překlad

Matka Surabhi řekla: Ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo, nejvĕtší z mystiků! Ó Duše a původe vesmíru! Jsi vládcem svĕta a díky Tvé milosti, ó neklesající Pane, Tĕ máme za svého pána.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poukazuje na to, že když zde matka Surabhi opakuje slova „Kṛṣṇo, Kṛṣṇo“, pociťuje přitom velkou extázi. Kṛṣṇa zvedl svou mystickou silou kopec Govardhan a tak ochránil vṛndāvanské krávy, zatímco její takzvaný pán, Indra, se je snažil zabít. Surabhi tedy nyní jasnĕ chápe, že jejím skutečným vĕčným pánem není žádný polobůh, ale Nejvyšší Bůh, samotný Kṛṣṇa.