Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.26.5

Verš

hinvato ’dhaḥ śayānasya
māsyasya caraṇāv udak
ano ’patad viparyastaṁ
rudataḥ prapadāhatam

Synonyma

hinvataḥ — pohybující se; adhaḥ — pod; śayānasya — Jeho, který ležel; māsyasya — nĕkolikamĕsíčního dítĕte; caraṇau — Jeho dvĕ nohy; udak — smĕrem nahoru; anaḥ — vůz; apatat — spadl; viparyastam — převrácený dnem vzhůru; rudataḥ — plačícího; prapada — špičkou nohy; āhatam — zasažený.

Překlad

Jednou, když Mu byly pouhé tři mĕsíce, ležel malý Kṛṣṇa pod obrovským vozem, plakal a kopal nožkama smĕrem nahoru. Vůz tehdy spadl a převrátil se dnem vzhůru jen proto, že ho Kṛṣṇa zasáhl špičkou svého palce u nohy.