Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.26.23

Verš

ity addhā māṁ samādiśya
garge ca sva-gṛhaṁ gate
manye nārāyaṇasyāṁśaṁ
kṛṣṇam akliṣṭa-kāriṇam

Synonyma

iti — když takto promluvil; addhā — přímo; mām — mnĕ; samādiśya — radící; garge — Gargācārya; ca — a; sva-gṛham — do svého domova; gate — poté, co odešel; manye — uvažuji; nārāyaṇasya — Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇa; aṁśam — zmocnĕná expanze; kṛṣṇam — Kṛṣṇa; akliṣṭa-kāriṇam — zbavující nás tĕžkostí.

Překlad

(Nanda Mahārāja pokračoval:) Poté, co mi Garga Ṛṣi řekl tato slova a vrátil se domů, jsem začal uvažovat, že Kṛṣṇa, který nás zbavuje tĕžkostí, je ve skutečnosti expanzí Pána Nārāyaṇa.