Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.26.22

Verš

tasmān nanda kumāro ’yaṁ
nārāyaṇa-samo guṇaiḥ
śriyā kīrtyānubhāvena
tat-karmasu na vismayaḥ

Synonyma

tasmāt — proto; nanda — ó Nando Mahārāji; kumāraḥ — dítĕ; ayam — toto; nārāyaṇa-samaḥ — vyrovná se Nārāyaṇovi; guṇaiḥ — vlastnostmi; śriyā — majestátem; kīrtyā — zvláštĕ svým jménem a slávou; anubhāvena — a svým vlivem; tat — Jeho; karmasu — co se týče činností; na — není; vismayaḥ — překvapení.

Překlad

Z toho plyne, ó Nando Mahārāji, že toto tvé dítĕ se vyrovná Nārāyaṇovi svými transcendentálními vlastnostmi, majestátem, jménem, slávou i vlivem. Nemĕl bys proto žasnout nad Jeho jednáním.

Význam

Zde Nanda sdĕluje pastevcům závĕrečné poznámky Gargy Muniho, jenž promluvil při tajném obřadu u příležitosti zrození Pána Kṛṣṇy.