Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.26.21

Verš

ya etasmin mahā-bhāge
prītiṁ kurvanti mānavāḥ
nārayo ’bhibhavanty etān
viṣṇu-pakṣān ivāsurāḥ

Synonyma

ye — ti, kdo; etasmin — k tomuto dítĕti; mahā-bhāge — nanejvýš příznivému; prītim — náklonnost; kurvanti — projevují; mānavāḥ — ty osoby; na — ne; arayaḥ — jejich nepřátelé; abhibhavanti — přemohou; etān — ty, kdo jsou připoutaní ke Kṛṣṇovi; viṣṇu-pakṣān — polobohy, kteří mají Pána Viṣṇua vždy na své stranĕ; iva — jako; asurāḥ — démoni.

Překlad

Démoni nemohou ublížit polobohům, kteří mají Pána Viṣṇua vždy na své stranĕ. Také všichni jedinci či skupiny připoutaní k dokonale příznivému Kṛṣṇovi nemohou nikdy podlehnout nepřátelům.

Význam

Śrīla Prabhupāda v této souvislosti zdůraznil, že tak jako Kaṁsa nemohl porazit společníky Pána Kṛṣṇy, nemohou ani Jeho novodobé oddané porazit jejich démonští odpůrci, a neporazí je ani vnitřní nepřátelé v podobĕ chtivých materialistických smyslů.