Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.26.17

Verš

prāgayaṁ vasudevasya
kvacij jātas tavātmajaḥ
vāsudeva iti śrīmān
abhijñāḥ sampracakṣate

Synonyma

prāk — předtím; ayam — toto dítĕ; vasudevasya — Vasudevy; kvacit — nĕkdy; jātaḥ — narodilo se; tava — tvoje; ātmajaḥ — Kṛṣṇa, jenž se narodil jako tvé dítĕ; vāsudevaḥ — proto může být pojmenován Vāsudeva; iti — takto; śrīmān — nádherný; abhijñāḥ — učenci; sampracakṣate — také říkají, že Kṛṣṇa je Vāsudeva.

Překlad

Z mnoha důvodů tento tvůj nádherný syn nĕkdy předtím přišel na svĕt jako syn Vasudevy. Učenci Ho proto nĕkdy nazývají Vāsudeva.