Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.26.18

Verš

bahūni santi nāmāni
rūpāṇi ca sutasya te
guṇa-karmānurūpāṇi
tāny ahaṁ veda no janāḥ

Synonyma

bahūni — různá; santi — jsou; nāmāni — jména; rūpāṇi — podoby; ca — také; sutasya — syna; te — tvého; guṇa-karma-anurūpāṇi — podle Jeho vlastností a činností; tāni — je; aham — já; veda — znám; na u janāḥ — nikoliv obyčejní lidé.

Překlad

Tento tvůj syn má mnohé podoby a jména podle svých transcendentálních vlastností a činností. Já je znám, ale obyčejní lidé ne.