Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.26.16

Verš

varṇās trayaḥ kilāsyāsan
gṛhṇato ’nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ

Synonyma

varṇāḥ trayaḥ — tři barvy; kila — jistĕ; asya — tvým synem Kṛṣṇou; āsan — byly přijaty; gṛhṇataḥ — přijímající; anu-yugam tanūḥ — transcendentální tĕla podle různých yug; śuklaḥ — nĕkdy bílé; raktaḥ — nĕkdy červené; tathā — a také; pītaḥ — nĕkdy žluté; idānīm kṛṣṇatām gataḥ — v současnosti přijal načernalou barvu.

Překlad

(Garga Muni svého času řekl:) Tvůj syn Kṛṣṇa se zjevuje jako inkarnace v každém vĕku. V minulosti mĕl tři různé barvy – bílou, červenou a žlutou – a nyní se zjevil s načernalou.

Význam

Tento a šest dalších veršů (17 až 22) jsou převzaté z osmé kapitoly tohoto zpĕvu, v níž Garga Muni poučuje Nandu Mahārāje o Nandovĕ synovi Kṛṣṇovi. Překlady tĕchto veršů zde jsou založené na překladech Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanta Swamiho Prabhupādy. V osmé kapitole, kde se původnĕ objevují, najde čtenář rozsáhlé výklady Śrīly Prabhupādy.