Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.25.11

Verš

aty-āsārāti-vātena
paśavo jāta-vepanāḥ
gopā gopyaś ca śītārtā
govindaṁ śaraṇaṁ yayuḥ

Synonyma

ati-āsāra — kvůli nadmĕrnému dešti; ati-vātena — a nadmĕrnému vĕtru; paśavaḥ — krávy a další zvířata; jāta-vepanāḥ — třesoucí se; gopāḥ — pastevci; gopyaḥ — pasačky; ca — také; śīta — zimou; ārtāḥ — soužení; govindam — k Pánu Govindovi; śaraṇam — do útočištĕ; yayuḥ — šli.

Překlad

Krávy a další zvířata se třásly kvůli nadmĕrnému dešti a vĕtru a všichni pastevci se svými ženami soužení zimou šli za Pánem Govindou, aby jim poskytl útočištĕ.