Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.23.41

Verš

nūnaṁ bhagavato māyā
yoginām api mohinī
yad vayaṁ guravo nṛṇāṁ
svārthe muhyāmahe dvijāḥ

Synonyma

nūnam — jistĕ; bhagavataḥ — Nejvyššího Pána; māyā — klamná energie; yoginām — pro velké mystiky; api — dokonce i; mohinī — je matoucí; yat — jelikož; vayam — my; guravaḥ — duchovní učitelé; nṛṇām — celé společnosti; sva-arthe — ohlednĕ našeho pravého zájmu; muhyāmahe — byli jsme zmateni; dvijāḥbrāhmaṇové.

Překlad

Klamná energie Nejvyššího Pána jistĕ mate i velké mystiky, o nás nemluvĕ. Jako brāhmaṇové bychom mĕli být duchovními učiteli všech lidských tříd a přitom jsme byli zmatení ohlednĕ našeho pravého zájmu.