Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.23.18

Verš

śrutvācyutam upāyātaṁ
nityaṁ tad-darśanotsukāḥ
tat-kathākṣipta-manaso
babhūvur jāta-sambhramāḥ

Synonyma

śrutvā — když slyšely; acyutam — Pán Kṛṣṇa; upāyātam — že přišel nedaleko; nityam — neustále; tat-darśana — spatřit Ho; utsukāḥ — dychtící; tat-kathā — Jeho popisy; ākṣpita — okouzlené; manasaḥ — jejich mysli; babhūvuḥ — staly se; jāta-sambhramāḥ — vzrušené.

Překlad

Manželky brāhmaṇů stále dychtily vidĕt Kṛṣṇu, neboť jejich mysli okouzlily Jeho popisy. Jakmile tedy uslyšely, že přišel, velmi je to vzrušilo.