Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.22.37

Verš

tatra gāḥ pāyayitvāpaḥ
su-mṛṣṭāḥ śītalāḥ śivāḥ
tato nṛpa svayaṁ gopāḥ
kāmaṁ svādu papur jalam

Synonyma

tatra — tam; gāḥ — krávy; pāyayitvā — poté, co nechali napít; apaḥ — vody; su-mṛṣṭāḥ — velmi čisté; śītalāḥ — chladné; śivāḥ — zdravé; tataḥ — pak; nṛpa — ó králi Parīkṣite; svayam — sami; gopāḥ — pasáčci; kāmam — po libosti; svādu — sladké chuti; papuḥ — pili; jalam — vodu.

Překlad

Pasáčci nechali krávy napít se čisté, chladné a zdravé vody z Yamuny. Ó králi Parīkṣite, potom se i sami pasáčci napili té sladké vody ke své plné spokojenosti.