Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.22.16

Verš

śrī-bhagavān uvāca
bhavatyo yadi me dāsyo
mayoktaṁ vā kariṣyatha
atrāgatya sva-vāsāṁsi
pratīcchata śuci-smitāḥ
no cen nāhaṁ pradāsye kiṁ
kruddho rājā kariṣyati

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; bhavatyaḥ — vy; yadi — jestliže; me — Mé; dāsyaḥ — služebnice; mayā — Mnou; uktam — co bylo řečeno; — nebo; kariṣyatha — udĕláte; atra — sem; āgatya — poté, co přijdete; sva-vāsāṁsi — své šaty; pratīcchata — vyzvednete si; śuci — svĕží; smitāḥ — jejichž úsmĕvy; na u — ne; cet — jestliže; na — ne; aham — Já; pradāsye — dám; kim — co; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; rājā — král; kariṣyati — co zmůže.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Jste-li skutečnĕ Mé služebnice a udĕláte-li skutečnĕ, co vám řeknu, tak pojďte sem se svými nevinnými úsmĕvy a vyzvednĕte si každá své šaty. Jestliže neudĕláte, co říkám, tak vám je nevrátím. A i kdyby se král rozhnĕval, co zmůže?

Význam

Śrīla Prabhupāda komentuje: „Gopī vidĕly, že Kṛṣṇa je neoblomný, a nemĕly jinou možnost než poslechnout Jeho rozkaz.“