Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.21.7

Verš

śrī-gopya ūcuḥ
akṣaṇvatāṁ phalam idaṁ na paraṁ vidāmaḥ
sakhyaḥ paśūn anuviveśayator vayasyaiḥ
vaktraṁ vrajeśa-sutayor anaveṇu-juṣṭaṁ
yair vā nipītam anurakta-kaṭākṣa-mokṣam

Synonyma

śrī-gopyaḥ ūcuḥgopī řekly; akṣaṇvatām — tĕch, kdo mají oči; phalam — plod; idam — tento; na — ne; param — jiný; vidāmaḥ — víme; sakhyaḥ — ó přítelkynĕ; paśūn — krávy; anuviveśayatoḥ — způsobující, že přecházejí z jednoho lesa do druhého; vayasyaiḥ — s přáteli stejného vĕku; vaktram — tváře; vraja-īśa — Mahārāje Nandy; sutayoḥ — dvou synů; anu-veṇu-juṣṭam — jež mají flétny; yaiḥ — jimiž; — nebo; nipītam — vstřebávané; anurakta — láskyplné; kaṭa-akṣa — pohledy; mokṣam — vrhající.

Překlad

Pasačky řekly: Ó přítelkynĕ, oči, které vidí překrásné tváře synů Mahārāje Nandy, jsou vskutku šťastné. Když tito dva synové vcházejí do lesa, obklopeni svými přáteli, ženou před sebou krávy, své flétny přikládají k ústům a s láskou pohlížejí na obyvatele Vrindávanu. Myslíme si, že pro ty, kdo mají oči, není nic dokonalejšího, co by mohli zhlédnout.

Význam

Tento překlad je převzatý z Prabhupādova vydání Caitanya-caritāmṛty (Ādi-līlā 4.155).

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura komentuje: Gopī chtĕly říci: ,Ó přítelkynĕ, budete-li jen setrvávat v okovech rodinného života v tomto hmotném svĕtĕ, co kdy budete moci spatřit? Stvořitel nám dal tyto oči, a tak se dívejme na to nejúžasnĕjší, co lze spatřit, na Kṛṣṇu.̀“

Gopī si uvĕdomovaly, že by jejich zamilovaná slova mohly slyšet jejich matky a další starší osoby, a proto řekly akṣaṇvatāṁ phalam – „Vidĕt Kṛṣṇu je cílem pro všechny, nejen pro nás.“ Jinak řečeno, gopī naznačovaly, že když je Kṛṣṇa nejvyšším cílem lásky pro každého, proč by Ho nemohly v duchovní extázi milovat i ony?

Podle ācāryů vyslovila tento a každý z následujících veršů (až po sloku 19) vždy jiná gopī.