Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.21.19

Verš

gā gopakair anu-vanaṁ nayator udāra
veṇu-svanaiḥ kala-padais tanu-bhṛtsu sakhyaḥ
aspandanaṁ gati-matāṁ pulakas taruṇāṁ
niryoga-pāśa-kṛta-lakṣaṇayor vicitram

Synonyma

gāḥ — krávy; gopakaiḥ — s pasáčky; anu-vanam — do každého lesa; nayatoḥ — vedoucí; udāra — bohatým; veṇu-svanaiḥ — díky vibracím Pánovy flétny; kala-padaiḥ — jež vydává sladké tóny; tanubhṛtsu — mezi živými bytostmi; sakhyaḥ — ó přítelkynĕ; aspandanam — nepohyblivost; gati-matām — tĕch živých bytostí, které se mohou pohybovat; pulakaḥ — extatická radost; taruṇam — jinak nehybných stromů; niryoga-pāśa — provazy na svazování zadních nohou krav; kṛta-lakṣaṇayoḥ — tĕch dvou (Kṛṣṇy a Balarāmy), které charakterizují; vicitram — úžasné.

Překlad

Mé drahé přítelkynĕ, když Kṛṣṇa a Balarāma se svými přáteli pasáčky procházejí s kravami lesem, nesou provazy, jimiž se kravám svazují nohy při dojení. Když Pán Kṛṣṇa hraje na flétnu, sladká hudba způsobuje, že pohyblivé živé bytosti strnou a nehybné stromy se chvĕjí extází. To vše je velmi úžasné.

Význam

Kṛṣṇa a Balarāma nĕkdy nosívali pastevecké provazy na hlavách a jindy na ramenou, a tak byli nádhernĕ ozdobeni veškerým vybavením pasáčků.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že provazy Kṛṣṇy a Balarāmy jsou spletené ze žlutých látek a na obou koncích mají svazky perel. Nĕkdy nosí tyto provazy omotané kolem svých turbanů, a provazy se tak stávají krásnými ozdobami.